Szanowni Państwo! W trosce o pełen komfort i zadowolenie z wypoczynku w naszym obiekcie, stworzyliśmy regulamin, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie pobytu oraz wsparcie dla gospodarzy w zapewnieniu najwyższej jakości usług z zakresu turystyki.

 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 10:00 ostatniego dnia wykupionego pobytu. Zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są u właścicielki obiektu tj. Janina Wójciak telefonicznie pod nr. +48 (18) 20 16 359, lub +48 666 991 114. Za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem uwojciaka.pl. Do korzystania z naszych usług upoważnia rezerwacja oraz dokonana na jej rzecz odpowiednio wcześniej kaucja.

 

Wszelkie opłaty dokonywane są u właścicielki bezpośrednio w Domu Wczasowym "U Wójciaka"
oraz zadatkiem na konto bankowe. Tytuł przelewu: ...

 

W przypadku skrócenia pobytu przez Gości z przyczyn niezależnych od Domu Wczasowego "U Wójciaka", pieniądze za pobyt nie są zwracane.

 

Całodobowo na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które opłaciły koszt pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg. obowiązujących w obiekcie stawek. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

 

Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych oraz mających opłacony pobyt w Domu Wczasowym "U Wójciaka". W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg. cen obowiązujących w danym dniu. Osoby odwiedzające, nie zameldowane z zewnątrz obiektu, mogą przebywać na jego terenie od godz. 9:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu właściciela. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym, Dom Wczasowy "U Wójciaka" nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Cisza nocna na terenie obiektu trwa w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.

 

Osoby przebywające na terenie obiektu "U Wójciaka" ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany. Zgubienie klucza od pokoju będzie obciążone zapłatą za wymianę zamka. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia obiektu "U Wójciaka" prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielce. Goście korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli.

 

W szczególności zabrania się palenia papierosów w pokojach i na terenie obiektu "U Wójciaka". Dom Wczasowy "U Wójciaka" nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem.

 

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
Do korzystania wyłącznie pod opieką rodziców bądź dorosłych opiekunów.

 

Regulamin obiektu "U Wójciaka" podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej uwojciaka.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta podczas czynności meldunkowych w naszym obiekcie. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicielkę Domu Wczasowego "U Wójciaka".